Biyografi

İbrahim Aşık | Özgeçmiş
Ağrı Tedavisi
İLETİŞİMEĞİTİM DURUMUİDARİ GÖREVLERBİLİMSEL AKTİVİTELERYURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERBİLİMSEL KURULUŞ ÜYELİKLERİ
Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı

Hastane: (0312) 508 24 04

Ofis: (0312) 466 68 15 – (0505) 669 18 22

Email: iasik@yahoo.com | info@ibrahimasik.com.tr

TED Ankara Koleji’nden sonra;

1983-1989: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1991-1996: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

1996-2003: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlığı
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Doğumda epidural analjezide bupivakain, bupivakain +fentanil ve bupivakain + klonidinin karşılaştırılması – Prof.Dr.Sacide Demiralp (Danışman)

2003-2009: Doçent – Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2007: Uluslararası Uzmanlık Belgesi:
Dünya Ağrı Enstitüsü tarafından düzenlenen Girişimsel Ağrı Tedavisi sınavı sonucunda “Girişimsel Ağrı Tedavisi Uzmanı (Fellow of Interventional Pain Practice)” ünvanı verilmesi.

2009-Halen: Profesör – Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Algoloji Bilim Dalı

2011: Yandal Uzmanlığı – Algoloji Bilim Dalı, T.C. Sağlık Bakanlığı

2007-2008: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı

2008-2012: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekimi

2006-Halen: Algoloji Bilim Dalı Başkanı

Yayın: 14 adet uluslararası makale, 22 adet uluslararası toplantılarda sunulan bildiri, 42 adet ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale, 34 adet ulusal toplantılarda sunulan bildiri ve 7 adet E kitap bölümü.

Ödül: 1998 Ankara Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlar Derneği olgu sunu yarışmasında ikincilik.

1 Ocak 1999 – 1 Temmuz 1999 tarihleri arasında “ Michigan Üniversitesi Multidisipliner Ağrı Kliniği” rotator doktor ve “ Wayne State Üniversitesi Bioengineering Center – Omurga Araştırma Merkezi” nde araştırma asistanı olarak bulunma

Avrupa Rejyonel Anestezi Topluluğu (ESRA), Üye
Amerikan Rejyonel Anestezi Topluluğu (ASRA), Üye
Dünya Ağrı Enstitüsü (WIP), Üye
Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Üye
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği, Üye
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Üye