Diskografi

Genel bakış:Diskogram da denen diskografi, bel ağrısının bir veya birkaç diskten kaynaklandığını belirlemek için kullanılan bir tanısal işlemdir. Bu işlem, etkilenen disklere steril sıvı enjekte ederek basınçlarını arttırmayı ve ağrıyı uyarmayı içerir. Diskografi, doktorun bir tedavi planlamasına yardımcı olur.

IV uygulama:Hastalar floroskopi ünitesi olan bir masanın üzerinde yüzüstü veya yan yatırılırlar, ve açılan damar yolundan hastayı rahatlatmak için ilaç başlanır. Burada hastanın ne hissettiğini doktora anlatabilecek kadar uyanık olması önemlidir. Uygulanan lokal anestezik, cildi ve aşağıdaki disk alanına kadar olan dokuları uyuşturur.

Rehber iğneler girilir:Doğru yeri belirlemek için floroskopi kullanılarak, anestetize yol boyunca diskin dış kenarına kadar rehber iğne girilir. Rehber iğnenin içinden diskin merkezine kadar daha ince bir iğne sokulur. Bu, birden fazla disk için tekrarlanabilir.

Diskler kontrol edilir:Tüm iğneler yerleştirildiğinde,  kontrast madde enjeksiyonu ile disklere basınç verilir. Her enjeksiyon ile hasta ağrı veya basınç hisseder. Eğer ağrı hissedilirse, bu ağrının hastanın daha önceki ağrısı ile kıyaslanması istenir. Eğer aynıysa, bu hastalıklı diski gösterebilir.

İğneler çıkarılır:Her disk kontrol edildikten sonra, floroskopi ünitesinde görüntüler alınır. Disklerin ek görüntülerinin alınması için BT çekilebilir.

İşlemin sonu:Diskografi genelde bir saatten az sürer. Bu işlemden sonra birkaç gün acı olabilir. Acı kaybolana kadar, acıyan yere herün buz tatbiki ve acetaminofen veya ibuprofen alınması önerilir.

Tarih: