Lomber Faset Radyofrekans Rizotomi / Nörotomi

Genel bakış:

Radyofrekans (RF) rizotomi de denilen bu minimal invazif işlem, ağrı sinyallerini taşıyan medial dal sinirlerini harap ederek hasarlı faset eklemlerinin ağrısını azaltır veya ortadan kaldırır. Lokal anestezikler uygulanır.

Kanülün girilmesi:

Floroskop kullanılarak, medial dal sinirlerine doğru kanül ile girilir.

Elektrodun girilmesi:

Kanülün içinden bir radyofrekans elektrodu girilir. Elektrod pozisyonu zayıf bir elektrik akımı verilerek kontrol edilir. Diğer muskuler etkiler olmadan ağrı oluşuyorsa, elektrod doğu yerdedir.

Sinirin tedavi edilmesi:

Elektrod ile sinir ısıtılır ve koterize edilir. Böylece ağrı sinyalleri bloke edilir. Birden fazla sinir tedaviye ihtiyaç duyabilir.

İşlemin bitirilmesi:

Elektrod ve kanül geri çekilir. Ciltteki giriş yeri, bandaj ile kapatılır. İşlemden sonraki ilk bir haftada ağrı artabilir, ancak hasta bir ay içinde genellikle tamamen iyileşir. Başarılı RF nörotomiler, steroid blok enjeksiyonlarından daha uzun etkili olabilir.

Tarih:
Girl Cams Mature Cams Promotion Theme