Omurga Anatomisi

Genel BakışUntitled1

Spinal kolon (omurga) vücudu destekleyen ana yapıdır. Omur adını verdiğimiz 33 kemikten oluşur: servikal, torasik, lomber, sakral ve koksiks.

Servikal (boyun) Bölge

Servikal bölge C1-C7 arasında 7 omurdan oluşur. İlk servikal omura atlas adı verilir. İkinciye axis adı verilir. Atlas ve axis omurgayı kafatasına bağlayarak başın dönmesine ve eğilmesine olanak tanır.

Torasik Bölge

Torasik bölge ortada yer alır ve T1-T12 arasında 12 omurdan oluşur. Bu omurlar göğüs kafesinin kotlarıyla bağlantı oluşturur.

Lomber (bel) Bölge

Lomber (bel ) bölge L1-L5 arasında 5 omurdan oluşur. Burası omurganın en çok ağırlığa maruz kaldığı yerdir.

Sakral Bölge

Sakral bölge S1-S5 arasında kaynamış 5 omurdan oluşur. Bu omurlar sakrum denilen katı olarak tek bir kemiği oluşturur.

Koksiks

Kuyruksokumu adı da verilen koksiks, 4 küçük omurdan oluşur. Bu küçük kemikler ayrı veya kaynamış olabilir. Tümü birden koksiksi oluşturur çeşitli kaslar, tendonler ve ligamanlar bu kemiğe yapışır. Koksiks aynı zamanda otururken vücudu destekler.

Vertebra (Omur)

Omurganın 5 bölgesinin tüm omurları vücudun ağırlığını destekler,  omuriliği ve sinir köklerini korur. Her omurun kendine has özellikleri ve fonksiyonu vardır.

Omur Cismi

Omurun ana yapısı omur cismidir – omurun ön kısmında silindir şeklinde bir kemiktir. Omurun ağırlık taşıyan ana bölümüdür.

Omurilik Kanalı

Omur cisminin hemen arkasında omurilik kanalı vardır. Omurilik bu kanalın içinde yer alır.