Post Herpetik Nevralji

Post herpetik nevralji

Post herpetik nevralji bir zona enfeksiyonu sonrası, enfeksiyon bölesinde gelişen  ağrıdır. Ağrı aylar veya yıllar sürebilir.

 

Nedenleri

Sinirler zona enfeksiyonu sonrasında hasar gördüğünde post herpetik nevralji oluşur. Zonaya  su çiçeğine de neden olan varicella zoster virüsü neden olur.

Post  herpetik nevraljinin 60 yaş üstü kişilerde ortaya çıkması daha olasıdır.

               Belirtileri

Ana belirti zona enfeksiyonunun  meydana geldiği  bölgede ağrıdır. Ağrı hafif veya çok şiddetli olabilir. Bu ağrı, zona enfeksiyonu sonrasında aylarca bazen yıllarca sürer.

               Tedavi

Genellikle nöbetler için kullanılan antikonvülzan ilaçlar, hasarlı sinirlerin ağrısı için yardımcı olabilir. Gabapentin ve pregabalin postherpetik nevraljiyi tedavi etmek için en yaygın olarak kullanılan ilaçlardır.

Lidokainli (bir uyuşturucu ilaç) cilt yamaları da ağrıyı bir süre için rahatlatmak için reçete edilebilir.

Bazen asetaminofen veya ibuprofen gibi NSAİİ’ler yeterlidir. Birçok hastada kodein, hydrocodone, oksikodon gibi güçlü reçeteli ilaçlar gerekir.

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (antidepresanlar) ağrıyı azaltmada ve hastanın uykusunun düzenlenmesinde  yardımcı  olabilir.

Elektrik sinir uyarıcıları post herpetik nevraljde, şiddetli ve uzun süreli ağrılı durumlarda kullanılabilir.

Bir ağrı uzmanına olan danışmak bazı durumlarda gerekli olabilir.

 

Tarih: