Spinal Kord Stimülasyonu

Spinal Kord Stimülasyonu

Spinal Kord uyarılması: Omurilik yakınına uyarıcı elektrot yerleşimi ağrılı bölgede hoş bir karıncalanma hissi sağlar. Bu teknik, çok ciddi ağrısı olan ve diğer tedavilere yanıt vermeyen hastalar için çok yardımcı olmaktadır.
Spinal kord uyarılması (SKU) kronik ağrının belirli türlerinden muzdarip insanlar için bir tıbbi tedavidir. SKU’da implante bir cihaz kullanılır – bir omurilik uyarıcısı (bazen ağrı jeneratörü veya pil de denir)- ve sinir liflerine doğrudan hafif elektrik akımı gönderir. Ağrıyı kaynağında tedavi eden bu doğrudan yaklaşım, çok etkili olabilir.

SKU’nun üç önemli avantajı vardır :
• SCS belirli durumlardaki kronik ağrıyı azaltmada çok etkili olabilir
• İmplante edilecek kalıcı bir sistemden önce tedavinin sizin işinize yarayıp yaramadığını görmenizi sağlayan bir SKU denemesi yapabilirsiniz.

•Eğer rahatlama istenilen düzeyde olmazsa  implante cihazın kalıcı olarak kapatılabilir ya çıkarılabilir.
• Her tür SKU sisteminin avantajları ve dezavantajları vardır. Eğer bir omurilik uyarıcısı alma düşüncesindeyseniz, siz ve doktorunuz sizin durumunuza en uygun sistem hakkında karar verecek. Bu karar ağrı paterninize, yaşam tarzınıza ve yeterli ağrı kesici etki sağlamak için ne kadar elektrik enerjisi gerekli olduğuna bağlı olacaktır.

Tarih: